W jakich sytuacjach można domagać się „alimentów” od drugiego małżonka? Czy tylko w trakcie rozwodu lub separacji?

Czy wiesz, że jest znacznie więcej rozwiązań niż tylko roszczenie o alimenty rozumiane, jako zasądzona kwota płatna co miesiąc przez zobowiązanego małżonka? O tych alternatywach napiszemy w kolejnych wpisach.

Zacznijmy od tego, że pomiędzy małżonkami istnieje obowiązek alimentacyjny, a w zasadzie obowiązek współdziałania celem zaspokojenia potrzeb rodziny, którą kobieta i mężczyzna, poprzez małżeństwo zawarli. Przy czym warto zauważyć, że małżonkowie powinni to robić stosowanie do posiadanych możliwości majątkowych i zarobkowych, ale mogą to także realizować poprzez pracę w gospodarstwie domowym i wychowanie dzieci. Generalnie małżonkowie mogą się podzielić w jaki sposób każde z nich będzie realizować obowiązek zaspokajania potrzeb rodziny.

Konsekwencją powyższego jest także to, że w sytuacji w której jeden z małżonków nie posiada dochodów, wówczas drugi z nich obowiązany jest – stosownie do swoich możliwości zarobkowych – do pomocy poprzez łożenie ze swoich dochodów na zaspokajanie wspólnych potrzeb małżonków, a także potrzeb małżonka nie posiadającego dochodu.

Obowiązek alimentacyjny przewidziany w art. 27 kro ma bronić rodzinę przed niedostatkiem i tym się różni od zwykłego obowiązku alimentacyjnego, który z wyjątkiem gdy uprawnionym jest dziecko, powstaje w razie niedostatku (istnieje jeszcze jeden wyjątek tj. roszczenie alimentacyjne przy rozwodzie małżonka niewinnego wobec małżonka winnego rozkładowi pożycia, ale o tym w innym wpisie.)

Podsumowując każdy z małżonków powinien wypełniać obowiązek przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, a gdy tego nie robi to drugi małżonek ma możliwość skorzystania z kilku instrumentów prawnych.

W dzisiejszym wpisie omówimy roszczenie o charakterze alimentacyjnym z art. 27 kro (dalej będziemy roszczenie to dla uproszczenia nazywać po prostu alimentami).

Przede wszystkim alimentów z art. 27 kro można dochodzić wtedy, gdy trwa małżeństwo (dotyczy to także sytuacji, gdy małżonkowie pozostają w separacji faktycznej) i to bez względu na istniejący ustrój majątkowy (czyli także wtedy, gdy pomiędzy małżonkami istnieje rozdzielność majątkowa).

Małżonek może dochodzić zaspokajania potrzeb na podstawie art. 27 zarówno wtedy, gdy rodzinę tworzą małżonkowie i dzieci będące na ich utrzymaniu, jak i wtedy, gdy w rodzinie dzieci takich nie ma.

Przeważa pogląd, że separacja faktyczna nie znosi tego obowiązku. Trwa bowiem nadal – także wówczas, gdy małżonkowie nie mają dzieci – rodzina założona przez zawarcie związku małżeńskiego i obowiązuje w niej, jako konsekwencja równości praw i obowiązków małżeńskich, zasada jednakowej stopy życiowej. Takiego zdanie jest też autorka niniejszego wpisu. Jednak zupełne zerwanie pożycia małżeńskiego może wpłynąć na jego ukształtowanie i zakres.

W przypadku orzeczenia separacji przez Sąd obowiązek z art. 27 kro wygasa (nie martwcie się, w takich sytuacjach są inne podstawy do dochodzenia roszczeń o charakterze alimentacyjnym).

Roszczenia przewidziane w art. 27 mogą być dochodzone bądź w trybie procesowym, bądź na podstawie art. 28 kro (czyli poprzez nakaz wypłaty całości lub części wynagrodzenia bądź innych uzyskiwanych świadczeń do rąk drugiego małżonka, ale o tym napiszemy kiedy indziej).

W praktyce procesowej wydaje się dopuszczalne żądanie, by sąd zasądził odpowiednią globalną sumę, obejmującą potrzeby wszystkich pozostających we wspólności domowej członków rodziny (przy uwzględnieniu oczywiście majątkowych i zarobkowych możliwości zobowiązanego) bądź żądanie, by sąd zasądził odpowiednie kwoty dla poszczególnych członków rodziny, z uwzględnieniem uzasadnionych potrzeb każdego z nich.

Co ciekawe istnieje także procentowe określenie zakresu obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, choć osobiście autorka wpisu nie spotkała się z taką sytuacją.

Autor: radca prawny Katarzyna Widera

#alimenty #jakawysokoscalimentow #alimentynazone #alimentynażonę #alimentyodmęża #alimentyodmeza #alimentywtrakcietrawniamałżeństwa

#prawnikkatowice #adwokatkatowice #radcaprawnykatowice #prawnikdabrowagornicza #adwokatdabrowagornicza #radcaprawnydabrowagornicza #prawnikbedzin #adwokatbedzin #radcaprawnybedzin #prawniktychy #adwokattychy #radcaprawnytychy