O alimentach w prostych słowach.

Alimenty – nie będziemy tłumaczyć tego słowa podając zawiłe prawnicze formułki. Krótko można napisać, że są to środki pieniężne, które powinny być przekazywane uprawnionemu (dziecku, rodzicowi, żonie lub mężowi) przez zobowiązanego. Mogą to być także inne...

Uchylenie alimentów na dziecko.

Czy możliwe jest uchylenie alimentów, które zobowiązany rodzic ma łożyć na rzecz dziecka? Tak, jest to możliwe w kilku przypadkach. Zobaczymy, jak wskazuje przepis: Zgodnie z art. 138 KRO w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej...

Wygraliśmy proces na rzecz przedsiębiorcy transportowego

Mamy zaszczyt poinformować, że Kancelaria odnotowała kolejną wygraną sprawę o zapłatę wynagrodzenia za dokonanie przewozu (przewóz towarów). Klient kancelarii wykonał przewóz na trasie Katowice – Włochy – Katowice na podstawie ” zlecenia transportowego ” na rzecz „PT...

Kolejna wygrana sprawa dla naszej klientki

Powód H.K. AB z siedzibą w Sztokholmie nabył od banku wierzytelność przysługującą od naszej klientki. Argumenty podniesione przez Kancelarię doprowadziły do cofnięcia pozwu przez powoda i zasądzenia na rzecz naszej klientki kosztów procesu.