Ustalenie miejsca zamieszkania dziecka a piecza naprzemienna.

Bardzo często w sprawach, w których rodzice chcą wykonywać wspólnie władzę rodzicielską i jednocześnie mieć piecze naprzemienną nagle dochodzi do konfliktu na tle ustalenia miejsca zamieszkania dziecka. Często ten konflikt urasta do takich rozmiarów, że rodzice chcą...

Czym jest przedawnienie? Czy skoro dług się przedawnił to już nie istnieje? Jakie są terminy przedawnienia? Czy można przedawniony dług wpisać do Krajowego Rejestru Dłużników?

Przedawnienie to sytuacja, w której Twój dług z uwagi na upływ czasu nie może być dochodzony na drodze postępowania sądowego lub egzekucji komorniczej, a jeśli wierzyciel to robi to możesz skutecznie się bronić. Obecnie przepisy zobowiązały Sądy – przed wydaniem...

O rozwodzie – jak się do niego przygotować?

Zawsze powtarzamy Naszym klientom, że decyzja o rozwodzie jest jedną z najtrudniejszych, albowiem jej skutki dotykają nie tylko małżonków, ale przede wszystkim dzieci oraz dalszych członków rodziny tj. teściów, stryjków, bratowych, szwagrów. Skutkiem rozwodu z reguły...