Przedawnienie to sytuacja, w której Twój dług z uwagi na upływ czasu nie może być dochodzony na drodze postępowania sądowego lub egzekucji komorniczej, a jeśli wierzyciel to robi to możesz skutecznie się bronić.

Obecnie przepisy zobowiązały Sądy – przed wydaniem wyroku lub nakazu – do badania czy doszło do jego przedawnienia. Sytuacja ta dotyczy konsumentów.

Praktyka pokazuje, że również komornicy coraz częściej zobowiązują wierzyciela do wskazania, że stwierdzona tytułem wykonawczym wierzytelność nie jest przedawniona.

Przedawnienie długu nie oznacza jednak, że dług przestaje istnieć. Istnieje nadal i wierzyciel może np. wpisać go do Krajowego Rejestru Dłużników, a to może oznaczać problem z uzyskaniem kredytów czy pożyczek w instytucjach finansowych. Skoro taki dług istnieje można go też spłacić, jeśli jest taka wola dłużnika.

Poniżej podajemy terminy przedawnienia dla przykładowej kategorii spraw:

  1. roszczenia z tytułu umowy o pracę – 3 lata
  2. debet na koncie – 2 lata
  3. usługi telekomunikacyjne (telefon/internet)- 2 lata
  4. mandat – 1 rok
  5. zadłużenie z tytułu czynszu – 3 lata
  6. kredyty, pożyczki – 3 lata
  7. karta kredytowa – 3 lata

Ciekawostka: Ustawodawca wprowadził przedawnienie, jako instrument służący z jednej stronie ochronie dłużników, aby zapobiec „wiecznym” długom a z drugiej strony, aby zmobilizować wierzyciela do podjęcia działań zmierzających do odzyskania długu w drodze przymusu państwowego, co oznacza uzyskanie wyroku i wszczęcie egzekucji komorniczej.