Powód H.K. AB z siedzibą w Sztokholmie nabył od banku wierzytelność przysługującą od naszej klientki. Argumenty podniesione przez Kancelarię doprowadziły do cofnięcia pozwu przez powoda i zasądzenia na rzecz naszej klientki kosztów procesu.