Alimenty – nie będziemy tłumaczyć tego słowa podając zawiłe prawnicze formułki.

Krótko można napisać, że są to środki pieniężne, które powinny być przekazywane uprawnionemu (dziecku, rodzicowi, żonie lub mężowi) przez zobowiązanego. Mogą to być także inne świadczenia materialne a przez obowiązek alimentacyjny rozumiemy także osobiste starania o uprawnionego (np. codzienna opieka i wychowanie dziecka, praca w gospodarstwie domowym).

Alimenty należą się dziecku małoletniemu (także dorosłemu, o czym w innym wpisie), bez względu na to czy znajduje się w niedostatku czy też nie, a obowiązek alimentacyjny obciąża oboje rodziców. A zatem choćby sytuacja rodzica z którym dziecko zamieszkuje była bardzo dobra to i tak drugi rodzic (który z dzieckiem na co dzień nie zamieszkuje) będzie zobowiązany do łożenia alimentów.

Z reguły rodzic, który z dzieckiem nie zamieszkuje na co dzień spełnia swój obowiązek alimentacyjny poprzez zapłatę określonej kwoty. Kwota ta powinna z jednej strony uwzględniać usprawiedliwione potrzeby dziecka (przykładowo: koszty wyżywienia, ubrania, potrzeby mieszkaniowe, koszty leczenia, koszty nauki, koszty zajęć pozalekcyjnych, koszty związane z realizacją potrzeb kulturalnych etc.) z drugiej zaś strony nie może być wyższa od możliwości majątkowych i zarobkowych zobowiązanego.

(i tak np. To, że ktoś pracuje na czarno i nie uzyskuje legalnych dochodów jeszcze nie oznacza, że nie będzie płacił alimentów. Podobnie, jeśli ktoś zatrudnia się na pół etatu albo zaniża swoje dochody z działalności gospodarczej. W takich sprawach badamy możliwości zarobkowe i majątkowe tzn. badamy, jakie dochody zobowiązany mógłby uzyskiwać, gdyby należycie wykorzystał swoje możliwości majątkowe i zarobkowe i tak przykładowo w jednej ze spraw, w której Pan wykazywał, że zbankrutował i nie ma środków pieniężnych ani pracy udało się dowieść, że gdyby się postarał mógłby zarabiać co najmniej 5 tysięcy złoty.)

A zatem możliwości majątkowych i zarobkowych nie należy utożsamiać z dochodami, które rodzic uzyskuje.

Pamiętajmy jednak, że obowiązek alimentacyjny obciąża oboje rodziców, więc z reguły alimenty pokrywają jedynie pewną część usprawiedliwionych potrzeb dziecka, a drugą część jest zobowiązany pokrywać rodzic, który z dzieckiem zamieszkuje. Proporcje mogą być różne w zależności od sytuacji każdego z rodziców i nie ma tutaj reguły, zawsze badamy to w Sądzie.

Obowiązek alimentacyjny jest węższy niż obowiązek moralny. To również bardzo ważna wskazówka, bo nie każdy wydatek na dziecko zostanie uznany za usprawiedliwiony. Niektóre wydatki mogą być traktowane, jako wydatki zbytkowne. Sądy, często stają przed odpowiedzią na pytanie, zwłaszcza, gdy dziecko jest wychowywane w zamożnej rodzinie, czy dany wydatek – biorąc pod uwagę potrzeby dziecka oraz środowisko, w którym się wychowuje – jest jeszcze usprawiedliwiony czy już zbytkowny (np. w jednej z prowadzonych przez Nas spraw Sąd zastanawiał się czy wyjazdy na wyścigi formuły F1 należą do wydatków usprawiedliwionych). Bardzo często strona bywa zaskoczona tym, że zasądzane alimenty są w kwocie niższej niż te, które były dobrowolnie przekazywał zobowiązany przed wszczęciem sprawy (ale to właśnie chodzi o to, że Sąd uwzględnia nie wszystkie potrzeby, a tylko usprawiedliwione).

Jaka powinna być wysokość alimentów? Nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie. W Polsce nie mamy taryfikatora alimentów, jak jest to np. w Niemczech. W polskich Sądach zawsze badamy konkretny przypadek (i tak np. mamy klientów, którzy mają zasądzone po 500 zł, ale także takich, którzy mają zasądzone po 1.500 zł, 2.000 zł i 3.000 zł) tj. wiek i potrzeby dziecka, możliwości majątkowe rodziców, dotychczasowy poziom życia (poziom zamożności rodziny). Jednak obserwujemy, że „średnia” alimentów to obecnie ok. 800 -1000 zł w średniozamożnych rodzinach.

Autor: radca prawny Katarzyna Widera

#alimenty #jakawysokoscalimentow #alimentynadziecko #jakwyliczycalimenty

#prawnikkatowice #adwokatkatowice #radcaprawnykatowice #prawnikdabrowagornicza #adwokatdabrowagornicza #radcaprawnydabrowagornicza #prawnikbedzin #adwokatbedzin #radcaprawnybedzin #prawniktychy #adwokattychy #radcaprawnytychy