W połowie listopada 2021r., usłyszeliśmy w informacjach o kolejnym krzywdzonym przez rodziców dziecku- tym razem to 9 miesięczna dziewczynka z Koszalina, która znajduje się w szpitalu w stanie krytycznym.
Przemoc domowa, zwłaszcza skierowana wobec dzieci, jest tematem, którego nie wolno przemilczeć.

Dziś napiszemy o przemocy i jej formach.


Nikt nie ma prawa stosować wobec innych przemocy! Nikt nie ma prawa do poniżania, bicia, wykorzystywania innych! Jest to przestępstwo!


Joanna Wawrzyniak zaznacza, że „złożonemu zjawisku przemocy w rodzinie towarzyszy niski poziom wrażliwości społecznej, przejawiający się najczęściej obojętnością „niewtrącaniem się”, milczeniem obserwatorów, odmową poświadczania w sądzie, fałszywą lojalnością, udawaniem, niezauważaniem, niechęcią do niesienia jakiejkolwiek pomocy i interwencji.*


Pierwszym etapem zakończenia przemocy jest PRZEŁAMANIE ZMOWY MILCZENIA WOKÓŁ PRZEMOCY a to wymaga obywatelskiej odwagi od „obserwatorów” – powiedzenia sprawcy przemocy STOP – dosyć tego!


Poniżej prezentujemy informacje dla ofiar przemocy lub świadków przemocy (obserwatorów).


Rodzaje przemocy:
Przemoc fizyczna – każde zachowanie skierowane przeciwko ciału ofiary prowadzące do bólu lub fizycznych obrażeń (np.: popychanie, przytrzymywanie, policzkowanie, szarpanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką i pięściami, bicie przedmiotami, parzenie, przypalanie )
Przemoc psychiczna – zachowania poniżające lub budzące poczucie zagrożenia, wywołując emocjonalny ból (np. wyśmiewanie, wyzywanie, stała krytyka, kontrolowanie ograniczanie kontaktów z innymi osobami, domaganie się posłuszeństwa, zawstydzanie, oskarżanie, stosowanie gróźb, szantażowanie)
Przemoc seksualna – Wymuszanie współżycia seksualnego lub nieakceptowanych praktyk seksualnych
Przemoc ekonomiczna – Uniemożliwianie dostępu do pieniędzy i możliwości ich pozyskiwania (np. odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, niezaspokajanie podstawowych, materialnych potrzeb rodziny).
Niezaspokajanie – zwłaszcza nieporadnych ze względu na wiek członków rodziny – podstawowych potrzeb jest także przemocą!

Co może zrobić ofiara?
1)    Dorosła – np.: zgłosić się do Ośrodka Interwencji Kryzysowej lub MOPS, zgłosić się na Policję lub do Prokuratury, zgłosić się do stowarzyszeń i fundacji udzielających pomocy np.: stowarzyszenie PoMOC, Stowarzyszenie Niebieska Linia, Stowarzyszenie Azyl,
2)    Małoletnia: poinformować o sytuacji zaufanego nauczyciela lub pedagoga szkolnego, powiedzieć dorosłemu, któremu się ufa, zgłosić się na Policję, zgłosić się do Sądu i do kuratora sądowego


Co może zrobić obserwator (świadek) ?
1)    Poinformować Policję lub sąd rodzinny (Sąd Rejonowy w miejscu zamieszkania ofiary wydział rodzinny), choćby anonimowo, poinformować Ośrodek Interwencji Kryzysowej (lub MOPS), interweniować na Policji gdy słyszy się przemoc „przez ścianę”.


*źródło cytatu: J. Wawrzyniak, Dom i rodzina jako środowisko przemocy. Przegląd wyników badań wybranych krajach Europy, [w:] R. Szczepanik, J. Wawrzyniak (red.), Różne spojrzenia na przemoc, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, Łódź 2008, s. 3