Uchylenie alimentów na dziecko.

Czy możliwe jest uchylenie alimentów, które zobowiązany rodzic ma łożyć na rzecz dziecka? Tak, jest to możliwe w kilku przypadkach. Zobaczymy, jak wskazuje przepis: Zgodnie z art. 138 KRO w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej...