Dłużniku– tego firmy oferujące „oddłużanie” poprzez przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości Ci nie powiedzą! Upadłość to nie panaceum na długi.

Kolejne miesiące 2021r., mijają pod znakiem uzyskanych przez Naszych klientów upadłości konsumenckich. Jednak przed przystąpieniem do sporządzenia wniosku oraz jego złożenia w sądzie dokonujemy dokładnej analizy sytuacji naszych klientów i rekomendujemy złożenie wniosku albo poszukiwanie innych rozwiązać w celu oddłużenia się.

Dlaczego to robimy skoro z radia, z plakatów i facebook’a krzyczą reklamy: „Ogłoś upadłość to takie proste! Żyj bez długów?

Uważamy, że upadłość konsumencka może być panaceum, ale nie musi, o tym zawsze decyduje indywidualna sytuacja.

Nie będziemy przedstawiać historii zmian prawa umożliwiającego konsumentom oddłużenie się, skupimy się na obecnym stanie prawnym, zgodnie z którym osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej może ogłosić upadłość konsumencką, choćby długi powstały w czasie, gdy prowadziła działalność. Ważne, aby na dzień złożenia wniosku osoba nie prowadziła działalności (także jako wspólnik w spółkach prawa handlowego).

Wbrew temu co powszechnie się słyszy Ustawodawca – względem poprzedniej regulacji (zmiana weszła w życie w marcu 2020r.,) – nie zrezygnował z cenzusu moralności płatniczej dłużnika ale przesunął etap jej badania z fazy orzekania o ogłoszeniu upadłości na moment podejmowania przez sąd decyzji o oddłużeniu. Oznacza to, że Sąd ogłosi upadłość konsumencką, będzie się toczyć postępowania upadłościowe ze wszystkimi jego skutkami a w efekcie sąd może nie dokonać oddłużenia!

Czy słyszałeś o tym? Nie! Bo o tym reklamy milczą!

Zgodnie ze znowelizowanym przepisem art. 491 [14a] prawa upadłościowego:

„Sąd wydaje postanowienie o odmowie ustalenia planu spłaty wierzycieli albo umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli lub warunkowego umorzenia zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli, jeżeli:

1) upadły doprowadził do swojej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień w sposób celowy, w szczególności przez trwonienie części składowych majątku oraz celowe nieregulowanie wymagalnych zobowiązań,

2) w okresie dziesięciu lat przed dniem zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości w stosunku do upadłego prowadzono postępowanie upadłościowe, w którym umorzono całość lub część jego zobowiązań

– chyba że ustalenie planu spłaty wierzycieli lub umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli lub warunkowe umorzenie zobowiązań upadłego bez ustalenia planu spłaty wierzycieli jest uzasadnione względami słuszności lub względami humanitarnymi.

Warto uzyskać fachową poradę! Zapraszamy do KTW Trawka & Widera!