Bardzo często w sprawach, w których rodzice chcą wykonywać wspólnie władzę rodzicielską i jednocześnie mieć piecze naprzemienną nagle dochodzi do konfliktu na tle ustalenia miejsca zamieszkania dziecka. Często ten konflikt urasta do takich rozmiarów, że rodzice chcą się wycofać z opieki naprzemiennej. Tylko czy jest o co toczyć spór?

Wyjaśniamy na podstawie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 21.03.2019r., w sprawie II SA/Po 1058/18 czym jest miejsce zamieszkania dziecka  i jaki ma wpływ na władzę rodzicielską i pieczę naprzemienną:

  1. Opieka naprzemienna związana jest ze wspólnym wykonywaniem przez oboje rodziców władzy rodzicielskiej i utrzymywaniem kontaktów z dzieckiem.
  2. Nie można jej utożsamiać z ustaleniem miejsca pobytu czy zamieszkania dziecka u jednego z rodziców. Takie rozstrzygnięcie związane jest bowiem nie tyle z opieką, co z celami ewidencyjnymi i normą z art. 28 KC, zgodnie z którą można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania.

  • Władza rodzicielska – tylko pozostawienie jej w rękach obojga rodziców prowadzić może do wykonywania pieczy w zakresie odpowiadającym pojęciu naprzemiennej opieki (równoważnej)
  • Opieka naprzemienna – równoważna opieka nad dzieckiem  – dziecko z reguły pozostaje zbliżoną ilość czasu w danym miesiącu u każdego z rodziców
  • Miejsce zamieszkania – ustalane dla celów ewidencji, zgodnie z normą art. 28 kc można mieć 1 miejsce zamieszkania – nie ma ono wpływu na władzę rodzicielską i sposób wykonywania pieczy naprzemiennej

Warto rozmawiać i posłuchać swojego prawnika! Warto wiedzieć!