Mamy zaszczyt poinformować, że Kancelaria odnotowała kolejną wygraną sprawę o zapłatę wynagrodzenia za dokonanie przewozu (przewóz towarów).
Klient kancelarii wykonał przewóz na trasie Katowice – Włochy – Katowice na podstawie ” zlecenia transportowego ” na rzecz „PT (…)” S.K. z siedzibą w Łozienicy. Po wystawieniu faktury zamiast otrzymać zapłatę nasz Klient otrzymał notę obciążającą wraz z oświadczeniem o potrąceniu i wezwaniem do zapłaty na kwotę wielokrotnie przewyższającą wartość wynagrodzenia za wykonany przewóz. Nasz klient niezwłocznie odmówił zapłaty kar umownych i odesłał noty (po ich skserowaniu), wskazał, że naliczono je bezpodstawnie oraz zlecił naszej Kancelarii przygotowanie pozwu o zapłatę wynagrodzenia za przewóz. 
W sprzeciwie do nakazu zapłaty PT (…) S.K. z siedzibą w Łozienicy wniósł o oddalenie powództwa i podniósł zarzut potrącenia. W wyniku przeprowadzonego postępowania Sąd w całości przychylił się do naszych twierdzeń i orzekł zgodnie z żądaniem pozwu.
W toku procesu dowiedzieliśmy się, że nie jest to pierwsza sprawa przeciwko tej firmie. Okazało się że o jej działalności ostrzega wiele mediów: 
http://www.interwencja.polsat.pl/
http://twoje-wiesci.pl/